ODBOJKAŠKA LIGA SREDNJIH ŠKOLA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA DJEVOJKE (2018/2019)

Održava se od 30. studenog 2018. do 5. veljače 2019. godine.

Grupe

Grupa A

1. KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. ZADAR
2. GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR
3. GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR (MIOC)
4. POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA ZADAR
5. TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Grupa B

1. GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR
2. MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA ZADAR
3. HOTELJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA ZADAR
4. PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR
5. EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

Raspored utakmica

Sve utakmice, polufinale i finale će se igrati u pomoćnoj dvorani br. 4, u ŠC Višnjik. Dođite i podržite svoju ekipu. Navijate sportski i neka najbolji pobjede!

1.KOLO (petak, 30.11.2018)

Grupa A:
11:00h → Klasična gimnazija - Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića
12:00h → Gimnazija Jurja Barakovića - Gimnazija Franje Petrića
Slobodna: Tehnička škola

 

Grupa B:
13:00h → Gimnazija Vladimira Nazora - Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola
14:00h → Medicinska škola – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola
Slobodna: Prirodoslovno-grafička škola

2.KOLO (ponedjeljak, 03.12.2018.)

Grupa A:
14:00h → Klasična gimnazija - Gimnazija Franje Petrića
13:00h → Gimnazija Jurja Barakovića - Tehnička škola
Slobodna: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića

 

Grupa B:
12:00h → Gimnazija Vladimira Nazora - Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola
11:00h → Medicinska škola – Prirodoslovno-grafička škola
Slobodna: Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola

3.KOLO (utorak, 11.12.2018.)

Grupa A:
11:00h → Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića - Tehnička škola
12:00h → Klasična gimnazija - Gimnazija Jurja Barakovića
Slodobna: Gimnazija Franje Petrića

 

Grupa B:
13:00h → Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola - Prirodoslovno-grafička škola
14:00h → Gimnazija Vladimira Nazora - Medicinska škola
Slobodna: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola

4.KOLO (utorak, 15.01.2019.)

Grupa A:
13:00h → Klasična gimnazija - Tehnička škola
14:00h → Gimnazija Franje Petrića - Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića
Slobodna: Gimnazija Jurja Barakovića

 

Grupa B:
13:00h → Gimnazija Vladimira Nazora - Prirodoslovno-grafička škola
14:00h → Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola - Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola
Slobodna: Medicinska škola

5.KOLO (ponedjeljak, 21.01.2019.)

Grupa A:
11:00h → Gimnazija Jurja Barakovića - Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića
12:00h → Gimnazija Franje Petrića - Tehnička škola
Slodobna: Klasična gimnazija

 

Grupa B:
13:00h → Medicinska škola - Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola
14:00h → Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola - Prirodoslovno-grafička škola
Slobodna: Gimnazija Vladimira Nazora

POLUFINALE (petak, 01.02.2019.)

13:00h → A1 - B2
14:00h → B1 - A2

FINALE (utorak, 05.02.2019.)

13:00h → utakmica za 3. mjesto
14:00h → finale

FOTOGALERIJA - ODBOJKAŠKA LIGA SREDNJIH ŠKOLA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA DJEVOJKE (2017/2018)

 
 
 
 

Rezultati

1.KOLO

Grupa A
Klasična gimnazija - Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića 2 : 0 (25 : 11, 25 : 14)
Suci: M. Masnić – I. Surać

Klasična gimnazija: PAOLA KOLIĆ, LAURA SILIĆ, MARIJA KOLEGA, TENA PEROVIĆ, IVANA ŽUŽA, DORA KOŽUL, VERONIKA MARKETIN, ZARA ŠARE, IVANA ZELIĆ, LEA BURČUL, ANA MARIA MARKETIN, MATEA SURIĆ - VODITELJ: BRANKO PERINČIĆ

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića: IVANA MARIĆ, MARIA BOKAN, EMA HAZDOVAR, EDINA VELAGIĆ, IVA ROTIM, MAGDALENA LUCIN, MIRJAM MATKOVIĆ, KATE STIPČEVIĆ, ANETA ŠARLIJA, LUCIJA MARNIKA, KATARINA BARIĆ, IVONA GALEŠIĆ - VODITELJ: IVO BAILO

Gimnazija Juraj Baraković - Gimnazija Franje Petrića 2 : 1 (25 : 14, 22 : 25, 15 : 13)
Suci: M. Masnić - A. Surać

Gimnazija Juraj Baraković: DONATA MIOČIĆ, NINA FABIJA, KARLA MARIA ŽUPAN, LUCIJA RAUS, RINA MIOČIĆ, DOROTE ČILAS, KARLA KLASIĆ, ANAMARIA PERIĆ, PAOLA GRBEŠA, MARTA ŽORIĆ, MIA PINČIĆ, PETRA ŠOŠA, SIMONA MIKULJAN - VODITELJ: BOŽENA TOKIĆ

Gimnazija Franje Petrića: JOSIPA MARKOVIĆ, MARIJA FAIN, KATARINA BOBIĆ, IVA UJEVIĆ, KATARINA GAĆINA, MATIJA MARFAT, ANGELA VELČEC, LANA PERIĆ, ANA MARIA KRNČEVIĆ, ANA MARIA ŠIMUNIĆ, SARA SVORCINA - VODITELJ: HELENA HORDOV

Tehnička škola SLOBODNA 1. KOLO

 

Grupa B
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar - Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola 2 : 0 (25 : 18 , 25 : 13)
Suci: M. Masnić – A. Surać

Gimnazija Vladimira Nazora Zadar: DIJAN MAGDALENA, SARA ČUKUŠIĆ, HELENA BULJAT, KARLA ČORAK, MIA JURIĆ, MARIETA KRNETA, NIKOLINA LILIĆ, IVA MILANOVIĆ, MARIJA SURIĆ, EMA DRAŽIĆ, KARLA GREGOV - VODITELJ: JADRANKA DUVANČIĆ

Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola: LUCIJA LENKIĆ, IVA KLANAC, ANĐELA SURIĆ, PETRA KOVAČEVIĆ, DINKA SIKIRIĆ, SARA BRADICA, SARA JURIČEVIĆ, IVA KNEŽEVIĆ, NIKA ĆUSTIĆ, MELANIE MIOLOVIĆ, MARIJETA ŠIMUNIĆ, RENATA KOLGERAJ, PAULA IKIĆ - VODITELJ: MELANIA MIODRAG

Medicinska škola Ante Kuzmanića - Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola 2 : 1 (25 : 16, 15 :25, 15 : 7)
Suci: M. Masnić – A. Surać

Medicinska škola Ante Kuzmanića: LAURA GNJATOVIĆ, KARLA BOŽAIĆ, MARIJA PEHAR, STELA GAMBIRAŽA, ANA MANDIĆ, LUPINA BARIČEVIĆ, LUCIA SILVANA ŠIMAC, MARTA RAMIĆ, VANESA FRANOVIĆ, ANĐELA PLANTAK, TADEA ŠIMUNOVIĆ, TEA RADAN, CHIARA MRKIĆ - VODITELJ: RENATA JAKŠIĆ

Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola: NINA SIKIRIĆ, MANUELA PERIĆ, IVONA MRKELA, ANA ŠIMURINA, LORENA SEGARIĆ, LORENA MAUSAN, INES JADRIJEV, ANDRIJANA ĆUK, ENA PALEKA, PAULA ŠESTAN, ANDREJA MILOŠ, MARIJA PILIPOVIĆ - VODITELJ: HRVOJE EŠKINJA

Prirodoslovno-grafička škola SLOBODNA 1. KOLO

2.KOLO

Grupa A
Klasična gimnazija - Gimnazija Franje Petrića 0 : 2 (10 : 25, 21 : 25)
Suci: M. Masnić – A. Surać

Klasična gimnazija: Paola Kolić,Laura Silić,Marija Kolega,Tena Perović,Ivana Žuža,Dora Kožul,Veronika Marketin,Zara Šare,Ivana Zelić,Lea Burčul,Ana Maria Marketin,Matea Surić - Voditelj:Branko Perinčić

Gimnazija Franje Petrića: Josipa Marković,Marija Fain,Katarina Bobić,Iva Ujević,Katarina Gaćina,Matija Marfat,Angela Velčec,Lana Perić,Ana Maria Krnčević,Ana Maria Šimunić,Sara Svorcina - Voditelj: Helena Hordov

Gimnazija Juraj Baraković - Tehnička škola 2 : 0 (25 : 9 , 25 :10)
Suci: M. Masnić - A. Surać

Gimnazija Juraj Baraković: Donata Miočić,Nina Fabija,Karla Maria Župan,Lucija Raus,Rina Miočić,Dorote Čilas,Karla Klasić,Anamaria Perić,Paola Grbeša,Marta Žorić,Mia Pinčić,Petra Šoša,Simona Mikuljan - Voditelj:Božena Tokić

Tehnička škola: Donata Miočić,Nina Fabija,Karla Maria Župan,Lucija Raus,Rina Miočić,Dorote Čilas,Karla Klasić,Anamaria Perić,Paola Grbeša,Marta Žorić,Mia Pinčić,Petra Šoša,Simona Mikuljan - Voditelj: Božena Tokić

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića SLOBODNA 2. KOLO

 

Grupa B
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar - Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola 2 : 0 (25 : 15 , 25 : 12)
Suci: M. Masnić – A. Surać

Gimnazija Vladimira Nazora Zadar: Magdalena Dijan,Sara Čukušić,Helena Buljat,Karla Čorak,Mia Jurić,Marieta Krneta, Nikolina Lilić,Iva Milanović,Marija Surić,Ema Dražić,Karla Gregov - Voditelj: Jadranka Duvančić

Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola: Nina Sikirić,Manuela Perić,Ivona Mrkela,Ana Šimurina,Lorena Segarić,Lorena Mausan,Ines Jadrijev,Andrijana Ćuk,Ena Paleka,Paula Šestan,Andreja Miloš,Marija Pilipović - Voditelj: Hrvoje Eškinja

Prirodoslovno-grafička škola - Medicinska škola Ante Kuzmanića - 0 : 2 (17 : 25 , 10 : 25)
Suci: M. Masnić – A. Surać

Prirodoslovno-grafička škola: Anđela Breulj,Antonela Baroš,Angelina Sipina,Nikolina Došen,Karla Peran,Magdalena Marušić,Antonela Domijan,Ema Kulaš

Medicinska škola Ante Kuzmanića: Laura Gnjatović,Karla Božaić,Ema Rogić,Marija Pehar,Stela Gambiraža,Ana Mandić,Lupina Baričević,Lucia Silvana Šimac,Marta Ramić,Vanesa Franović,Anđela Plantak,Tadea Šimunović,Tea Radan,Chiara Mrkić - Voditelj: Renata Jakšić

Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola SLOBODNA 2. KOLO

Tablica A

1. Gimnazija Juraj Baraković 2 2 4 1 115 5
2. Gimnazija Franje Petrića 2 1 2 1 102 4
3. Klasična gimnazija 2 1 2 2 83 3
4. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića 1 0 0 2 23 0
5. Tehnička škola 1 0 0 2 19 0Tablica B

1. Gimnazija Vladimira Nazora 2 2 4 0 100 6
2. Medicinska škola 2 2 4 1 115 5
3. Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola 2 0 1 4 75 1
4. Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola 1 0 0 2 19 0
5. Prirodoslovno-grafička škola 1 0 0 2 27 0